Fysiotherapie

Fysiotherapie speelt in op klachten van het houdings- en / of bewegingsapparaat. Het kan hierbij gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘verkeerde’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken.

Als u voor een eerste afspraak komt op verwijzing van een arts, vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door middel van een vraaggesprek en onderzoek. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen.

Tegenwoordig is het ook mogelijk dat u zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kunt gaan (directe toegankelijkheid van de fysiotherapeut). Aan de hand van een screening wordt dan bepaald of verder fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling geïndiceerd zijn.

De fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit bewegingstherapie, massage en / of fysische therapie. Tevens wordt veel aandacht besteed aan voorlichting, advies, preventie en begeleiding om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen. Het is van belang dat u zelf actief meewerkt aan vermindering van de klachten.

In onze praktijk wordt naast algemene fysiotherapie ook manuele therapie en oedeemtherapie (waaronder fascia technieken) gegeven.

We zijn aangesloten bij het Rijnland Schoudernetwerk vanwege de schouderrevalidatie die we in de praktijk uitoefenen. Ook zijn we bij het nieuwe Rijnland Heup- en Knienetwerk aangesloten. Hierdoor hebben we goede contacten met de orthopedie afdeling van het AlRijne ziekenhuis te Leiden, Leiderdorp en Alphen a/d Rijn.

Het medical taping concept wordt regelmatig als ondersteuning van een behandeling toegepast, met name bij oedeemtherapie.

Dry needling kan tevens worden toegepast bij gespannen spieren.

In kleine groepen kunt u deelnemen aan fysiofit.

Ter voorkoming van blessures tijdens hardlopen, kunnen we een looptechniek analyse maken en daaruit volgend oefeningen meegeven om te werken aan spier- en gewrichtsfuncties die relevant zijn tijdens het hardlopen.