Hanneke Reef

BIG: 99034785004

  • fysiotherapie
  • oedeemtherapie (fasciale technieken en taping)
  • littekenbehandeling
  • valpreventie
  • ademhaling/ontspan-ningstechnieken
  • osteoporose en claudicatio intermittens
  • aangesloten bij chronisch zorgnet
  • lid RSN (Rijnland SchouderNetwerk)