Valpreventie

Binnen de fysiotherapie wordt steeds meer aandacht aan valpreventie besteed. Valpreventie is zeer belangrijk gezien de vaak nare gevolgen van vallen; zoals het kneuzen van gewrichten of het breken van bijvoorbeeld een heup of pols. Dit heeft dan weer gevolgen op fysiek, psychosociaal en economisch vlak. Het aantal valincidenten neemt toe met de leeftijd. De spieren worden slapper en de balans wordt slechter. De fysiotherapeut kan adviezen en oefeningen geven om het risico op vallen te verkleinen. De stabiliteit en spierkracht zullen toenemen en de valangst wordt zo beheersbaar.